FUN ACTIVITIES

กิจกรรมมันส์ ๆ

ห้ามนำสัตว์เลี้ยงและอาหารเข้ามาในรีสอร์ท ยกเว้นขนมขบเคี้ยว และห้ามประกอบอาหารในรีสอร์ท

บริษัท แฮปปี้เดย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด​

July 1, 2014

บริษัท อาเคเดียฟู๊ด จำกัด​

July 1, 2014

คณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนสารวิทยา​

July 1, 2014

กลุ่ม บินหลาดง ชลบุรี​

July 1, 2014

บริษัท บี.บี.เค.อีเลคตริค จำกัด​

July 1, 2014

บริษัท ธันย์ แอนด์ ธี ทรานสปอร์ต จำกัด​

July 1, 2014

กิจกรรมเทศบาลบางริ้น จังหวัดระนอง​

July 1, 2014

งานทำบุญใหญ่ประจำปี 9 ปีทอง​

July 1, 2014

โครงการพัฒนาสมรรถภาพงานเกษียณอายุราชการ ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์พิการ​

July 1, 2014

โครงการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ​

July 1, 2014

ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสารวิทยา​

July 1, 2014

กิจกรรมพัฒนาทีมงาน บริษัท เอสซีซีเทค จำกัด​

July 1, 2014

กิจกรรมทางน้ำ ล่องแก่งเรือยาง​

July 1, 2014

ธนาคารกรุงศรี Krungsri​

July 1, 2014

โรงเรียนศึกษานารี​

July 1, 2014

โรงเรียนวัดปากบ่อ​

July 1, 2014

ภาพบรรยากาศแก่งกระจาน รีสอร์ท​

July 1, 2014

บริษัท ลีดเดอร์ เซอร์วิส จำกัด​

July 1, 2014

บริษัท มิตซูบิชิ โลจิสติคส์ประเทศไทยจำกัด​

July 1, 2014

บริษัท มหานครมิทอล จำกัด​

July 1, 2014

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด​

July 1, 2014

เทศบาลตำบลพิมพา อ บางปะกง จ ฉะเชิงเทรา​

July 1, 2014

เทศกาลลอยกระทง​

July 1, 2014

สอบถามรายละเอียด

paradise Land&Resort