แผนผัง รีสอร์ท แก่งกระจาน

สัญลักษณ์ห้องพัก ชั้น 1

สัญลักษณ์ห้องพัก ชั้น 2

สัญลักษณ์
ห้องประชุมสัมนา​

สัญลักษณ์ลานจัดกิจกรรมและงานเลี้ยงยามค่ำคืน​

สัญลักษณ์สวนน้ำ​

สำนักงานติดต่อ และ ประชาสัมพันธ์​

สัญลักษณ์ห้องน้ำสาธารณะ​

สัญลักษณ์ห้องอาหาร​

รายละเอียดห้องของทางรีสอร์ท

สำนักงานติดต่อ และ ประชาสัมพันธ์​

เวที กิจกรรม

ห้องเบอร์ 1-10

ห้องเบอร์ 11-20

ห้องเบอร์ 21-30

ห้องเบอร์ 31-40

แพคเกจเริ่มต้นที่
50 คนขึ้นไป

ที่พัก 2 วัน 1 คืน
พร้อมอาหาร 2 มื้อ

ที่พัก 2 วัน 1 คืน
พร้อมอาหาร 3 มื้อ

ที่พัก 3 วัน 2 คืน
พร้อมอาหาร 5 มื้อ

ที่พัก 3 วัน 2 คืน
พร้อมอาหาร 5 มื้อ

ไปเช้า - เย็นกลับ
อาหารกลางวัน 1 มื้อ

ล่องแก่ง


จัดที่ 10 ท่านขึ้นไป

สวนน้ำ


คาราโอเกะ


ขับรถ ATV


1,000-1,200
บาท

1,200-1,400
บาท

(พักห้องรวมใหญ่)
2,200
บาท

2,500
บาท

550
บาท

แพคเกจเริ่มต้นที่
50 คนขึ้นไป

ที่พัก 2 วัน 1 คืน
พร้อมอาหาร 2 มื้อ

ที่พัก 2 วัน 1 คืน
พร้อมอาหาร 3 มื้อ

ล่องแก่งสวนน้ำคาราโอเกะขับรถ ATV1,000-1,200
บาท

1,200-1,400
บาท

แพคเกจเริ่มต้นที่
50 คนขึ้นไป

ที่พัก 3 วัน 2 คืน
พร้อมอาหาร 5 มื้อ

ที่พัก 3 วัน 2 คืน
พร้อมอาหาร 5 มื้อ

ล่องแก่งสวนน้ำคาราโอเกะขับรถ ATV(พักห้องรวมใหญ่)
2,200
บาท

2,500
บาท

แพคเกจเริ่มต้นที่
50 คนขึ้นไป

ไปเช้า - เย็นกลับ
อาหารกลางวัน 1 มื้อ

ล่องแก่ง


จัดที่ 10 ท่านขึ้นไป

สวนน้ำ


คาราโอเกะ


ขับรถ ATV


550
บาท

*** หากไม่ถึง 50 ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ ***

"ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%"​

อัตราค่าบริการสำหรับที่พัก

ห้องพัก

ราคา/คืน (บาท)

พัก 2 คน

2,000 บาท

พัก 3 คน

2,500 บาท

พัก 3-4 คน

3,000 - 3,500 บาท

พัก 5-6 คน

4,000 บาท

พัก 7-8 คน

4,500 บาท

พัก 10 คน

5,000 บาท

พัก 20 คน

12,000 บาท

พัก 24 คน (ริมน้ำ)

15,000 บาท

อัตราค่าบริการสำหรับกิจกรรมเสริม

กิจกรรมเสริม

ค่าบริการ (บาท)

ล่องแก่งลำละ

1,200 บาท/10ท่าน

ล่องเรื่อยนต์ชมเกาะ

1,200 บาท/10ท่าน

ล่องเรือยนต์ไหว้พระเกาะโสม

1,500 บาท/10ท่าน

ชมหมอกเขาพะเนินทุ่ง

2,200 บาท/10ท่าน
*เพิ่มค่าตั๋วท่านละ 100 บาท

ขับรถ ATV

300 บาท

BB Gun

350 บาท

ยิงธนู

150 บาท

"ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%"​

เวลาคาราโอเกะ 18.00-23.00 น

ห้ามนำสัตว์เลี้ยงและอาหารเข้ามาในรีสอร์ท ยกเว้นขนมขบเคี้ยว และห้ามประกอบอาหารในรีสอร์ท

ติดต่อเรา

128 หมู่ 6 ซอยบ้านวังนางนวล  ต.แก่งกระจาน
อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170

Copyright © KKC Paradise Resort

DESIGN by